Teteje
Amit a családi adókedvezményről tudni érdemes 2018-ban - Nutriklub
fade
663
single,single-post,postid-663,single-format-standard,eltd-core-1.0,flow-ver-1.3,eltd-smooth-scroll,eltd-smooth-page-transitions,ajax,eltd-blog-installed,page-template-blog-standard,eltd-header-vertical,eltd-sticky-header-on-scroll-up,eltd-default-mobile-header,eltd-sticky-up-mobile-header,eltd-menu-item-first-level-bg-color,eltd-dropdown-default,eltd-header-style-on-scroll,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive
Nutriklub / Nutriklub  / Amit a családi adókedvezményről tudni érdemes 2018-ban
csaladi-adokedvezmeny-2017

Amit a családi adókedvezményről tudni érdemes 2018-ban

Írta: Neveri-Bernat Tamara

Családi adókedvezmény igénybevételére van lehetőség már a magzati kor 91. napját követően. A 2018-as évben, érvényben lévő szabályozás alapján igényelhető havonta és egy összegben is.

Milyen jövedelmekből érvényesíthető a kedvezmény?

 • munkabér
 • táppénz
 • csecsemőgondozási díj (csed)
 • gyermekgondozási díj (gyed)

Mekkora összeg érvényesíthető?

 • 1 gyermek után 10.000 Ft
 • 2 gyermek után 35.000 Ft  (17.500 Ft/gyerek)
 • 3 gyermek után 99.000 Ft  (33.000 Ft/gyerek)
 • több gyermek után további 33.000 Ft/gyerek

Mit jelent a családi adókedvezmény?

A családi kedvezmény – a feltételek fennállása esetén – az igénylő összevont adóalapját csökkenti.

A családi kedvezmény a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy eltartott esetén havonta és

 • kedvezményezett eltartottanként 10 000 forinttal,
 • két eltartott esetén 17 500 forinttal,
 • három vagy több eltartott esetén havonta és kedvezményezett eltartottanként 33 000 forinttal

magasabb összegű nettó kereset áll a családok rendelkezésére.

Ki jogosult a családi adókedvezmény érvényesítésére?

Magzati családi adókedvezmény:

  • a várandós nő és a vele közös háztartásban élő házastársa;

Családi adókedvezmény megszületett gyermek után:

  • az a magánszemély, aki jogosult a családi pótlékra.  
   • vér szerinti szülő, aki házastárs,
   • az élettársakként együtt élő vér szerinti szülők
   • a szülővel együtt élő élettársat is, aki az érintett gyermekkel közös lakó vagy tartózkodási hellyel rendelkezik és a szülővel élettársként legalább 1 éve szerepel az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásában, vagy a szülővel fennálló élettársi kapcsolatát az ellátás megállapítására irányuló kérelmet legalább egy évvel megelőzően kiállított közokirattal igazolja.

lásd: A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Cst.)

  • a gyermeküket jogerős bírósági döntés, egyezség, közös nyilatkozat alapján időszakonként felváltva gondozó szülők a Cst. alapján 50-50 százalékban jogosultak a családi pótlékra (közös felügyelet). A Cst. nem köti bírósági döntéshez, egyezséghez a családi pótlékra való jogosultságot, elegendő, ha a felek erre vonatkozóan közös nyilatkozatot tesznek a folyósító szerv felé
  • a jogosulttal közös háztartásban élő, családi pótlékra nem jogosult házastársa.
   • Év közben is érvényesítheti a családi kedvezményt az a magánszemély, aki nem jogosult ugyan családi pótlékra, de az arra jogosult házastársával közös háztartásban él. (Abban az esetben például, ha a házastársak közül csak az egyik minősül nevelőszülőnek, a vonatkozó szabályok alapján csak ő jogosult családi pótlékra, viszont házastársa is jogosult arra, hogy adóelőleg-nyilatkozatot tegyen a nevelt gyermek(ek) után járó családi kedvezmény érvényesítésére)
  • a családi pótlékra saját jogán jogosult gyermek, továbbá a rokkantsági járadékban részesülő magánszemély. Esetükben saját maga vagy a vele közös háztartásban élő hozzátartozói közül közös döntéssel kiválasztott magánszemély minősül jogosultnak azzal, hogy hozzátartozónak kell tekinteni a gyermek szüleinek hozzátartozóit is (így pl. egy elhunyt szülő testvére is érvényesítheti a kedvezményt a vele közös háztartásban élő árván maradt gyermek után);
  • az a magánszemély is, aki bármely külföldi állam jogszabálya alapján családi pótlékra, rokkantsági járadékra, vagy más hasonló ellátásra jogosult. (Természetesen a többi feltételnek ilyenkor is teljesülnie kell.)

Amennyiben a családi kedvezményre több magánszemély jogosult, mindenképpen közös nyilatkozatot kell tenniük akkor is, ha a kedvezményt teljes egészében kizárólag a jogosultak egyike érvényesíti. A közös nyilatkozat megtételének kötelezettsége nem vonatkozik a felváltva gondozott gyermek vér szerinti szüleire, mert ők a kedvezmény 50-50 százalékát a másik szülőtől függetlenül érvényesíthetik. Amennyiben a rájuk eső kedvezményt jelenlegi házastársukkal közösen érvényesítik, úgy természetesen nekik közös nyilatkozatot kell tenniük.

 

Igénylés menete:

 

 • Magzati családi adókedvezmény:

 

  • orvosi igazolás a 91.nap betöltéséről
  • a várandós nő és a vele közös háztartásban élő házastársa igényelheti
  • havi igénylés esetén: Adóelőleg-nyilatkozat a 2018. évben a családi kedvezmény (és járulékkedvezmény) érvényesítéséről’ dokumentum kitöltése

elérhető: https://www.nav.gov.hu/nav/adoeloleg_nyilatkozatok  Családi kedvezmény nyilatkozat 2018 néven

  • egyösszegű igénylés esetén: 2019-ben a 2018-ra vonatkozó adóbevallásban kell visszaigényelni

 

 • megszületett gyermekre:

 

  • Nem kell új nyilatkozatot tenni, ha az adóévben a magánszemély a családi kedvezményt már a magzatra tekintettel is érvényesítette.
  • vér szerinti apa is igényelheti, (ha nem házasok a szülők akkor is)
  • havi igénylés esetén: Adóelőleg-nyilatkozat a 2018. évben a családi kedvezmény (és járulékkedvezmény) érvényesítéséről’ dokumentum kitöltése

elérhető: https://www.nav.gov.hu/nav/adoeloleg_nyilatkozatok  Családi kedvezmény nyilatkozat 2018 néven

  • egyösszegű igénylés esetén: 2019-ben a 2018-ra vonatkozó adóbevallásban kell visszaigényelni

Egyéb tudnivalók az igényléssel kapcsolatosan:

 • A nyilatkozatot két példányban kell kitölteni, és átadni a munkáltatónak, kifizetőnek.
 • Leadás előtt a házastársnak/élettársnak a II. blokkot ki kell töltenie, aláírnia.
 • A nyilatkozat nem kizárólag munkáltató számára adható, hanem olyan kifizető felé is, aki összevonás alá eső rendszeres jövedelmet juttat. Ilyennek kell tekinteni különösen a havi, heti bért, munkadíjat, tiszteletdíjat, személyes közreműködés ellenértékét, egyéb juttatást. Ilyen kifizetőnek minősül például az a megbízó, aki rendszeresen juttat megbízási szerződés alapján díjat a magánszemélynek.
 • A nyilatkozat egyik példányát a munkáltatónak, másik példányát pedig a nyilatkozattevőnek kell az adóbevallás elkészítéséhez szükséges bizonylatokkal együtt az elévülésig, azaz 5 évig megőriznie.

Egyéb fontos információk:

  • gyermekgondozást segítő ellátásból (gyse, régi nevén gyes) nem vehető igénybe
  • Csak abban az esetben lehet igénybe venni a gyermek(ek) után járó teljes összeget, ha van akkora jövedelem, melynek adójából (és járulékaiból) teljes egészében érvényesíthető a kedvezmény összege.
  • 1 gyermek után járó 10.000 Ft családi adókedvezmény munkabér esetén: minimum bruttó 31.250 Ft szükséges táppénzből CSED-ből minimum bruttó 66.667 Ft szükséges GYED-ből minimum bruttó 40.000 Ft szükséges
  • 2 gyermek után járó 35.000 Ft (17.500 Ft/gyermek) családi adókedvezmény
    • munkabér esetén: minimum bruttó 109.375 Ft szükséges
    • táppénzből CSED-ből minimum bruttó 233.334 Ft szükséges
    • GYED-ből minimum bruttó 140.000 Ft szükséges
  • 3 gyerek után járó 99.000 Ft (33.000 Ft /gyermek) családi adókedvezmény
    • munkabér esetén: minimum bruttó 309.375 Ft
    • táppénz, CSED esetén minimum bruttó 660.000 Ft szükséges
    • GYED esetén minimum bruttó 396.000 Ft kellene hozzá, de a gyednek van maximuma. Az idei évben a maximum gyed  bruttó 193.200 Ft, tehát max gyed esetén csak 48.300 Ft-ot lehet igénybe venni a 99.000 Ft-ból
  • Lényeges információ, hogy a gyerek(ek) után járó családi adókedvezmény megosztva is igénybe vehető, így pl. 3 gyerek esetén a magasabb jövedelemmel rendelkező szülő igényelheti 2 gyerek után, az alacsonyabb jövedelemmel rendelkező pedig 1 gyerek után, vagy az összeget megosztva, ahogyan a jövedelmük alapján kivitelezhető.
  • Az adókedvezményen túl a járulékkedvezményből is érvényesíthető, ha valaki ezzel nem szeretne élni, azt a nyilatkozaton kell jelezni a 4. pontban
  • minden év januárjában újra kell nyilatkozni az adott évre vonatkozóan
  • a nyilatkozatot már nem kell a házastárs, élettárs munkáltatójával aláíratni.

 

 • FONTOS FIGYELMEZTETÉS is szerepel a nyilatkozaton:
 • Figyelmeztetés: Amennyiben Ön a nyilatkozattételkor fennálló körülmények ellenére a családi kedvezmény érvényesítését jogalap nélkül kéri, aminek következtében az adóbevallása alapján 10 ezer forintot meghaladó befizetési különbözet mutatkozik, a befizetési különbözet 12 százalékát különbözeti-bírságként kell megfizetnie.

 

Nyilatkozat elérése: elérhető: https://www.nav.gov.hu/nav/adoeloleg_nyilatkozatok  Családi kedvezmény nyilatkozat 2018 néven

 • Bővebb információ megtalálható a NAV honlapján
 • 2017.január 1.-től együttesen igényelhető az ’első házasok kedvezményével’.

 

Ezen dokumentum a 2018. január 1.-től érvényes jogszabályokban foglaltak alapján készült szakértőkkel egyeztetve. A dokumentum nem helyettesíti a nyilatkozathoz kapcsolódó tájékoztatót és kitöltési útmutatót, így a nyilatkozat aláírását megelőzően érdemes azt is átolvasni, a kitöltés helyességét ellenőrizni.

https://www.nutriklub.hu/

 

Nincsenek hozzászólások

Hozzászólás